Print
Category: กลอน
Hits: 147596

กาพย์ยานี 11  เรื่อง  ธรรมชาติ

 

พงไพรเขียวขจี                      สัตว์ล้วนมีแหล่งอาศัย

กำเนิดชลาลัย                                  หล่อเลี้ยงให้หมู่มัจฉา

สร้างสรรค์พรรณชีวิต           ช่างวิจิตทิพอาภา

งามล้ำมวลบุปผา                            น่าภิรมณ์สมสราญ

 

 

 

 

ความหมาย ของกาพย์ยานี เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติจากโดยเริ่มเรื่องจาก

พงไพรเขียวขจี    (สื่อถึงป่าไม้เป็นธรรมชาติที่สวยงาม)

สัตว์ล้วนมีแหล่งอาศัย  (จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ)

กำเนิดชลาลัย               (และเป็นต้นกำเกิดของแม่น้ำ)

หล่อเลี้ยงให้หมู่มัจฉา   (ทำให้เกิดสัตว์น้ำนานาชนิด  ปลาได้อาศัยในแม่น้ำ)

สร้างสรรค์พรรณชีวิต  (ถึงธรรมชาติยังได้สร้างชีวิตต่างๆ ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน)

ช่างวิจิตทิพอาภา         (ธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่สวยงามและอัศจรรย์เหมือนถูกสร้างจากฟ้า)

งามล้ำมวลบุปผา         (อีกทั้งธรรมชาติยังได้สร้างดอกไม้ให้มีสีสันสวยงาม)

น่าภิรมณ์สมสราญ      (ธรรมชาติน่าชื่นชมอย่างยิ่ง)

 

ผู้แต่งได้แรงบันดาลใจจากน้อง ๆ ที่ถามข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาพย์ยานี 11 เกี่ยวกับธรรมชาติ

จึงแต่งให้เป็นตัวอย่างสำหรับน้อง ๆ ที่อยากทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เกี่ยวกับธรรมชาติไปประยุกต์แต่งผลงานของตนเอง

 

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

 

13/11/2556