กลอนแปด เรื่องคุณค่าของการศึกษา

 

การศึกษามีค่ามหาศาลเหมือนสายธารสมุทรสุดกว้างใหญ่

เหมือนเขาเขียวในป่าพนาไพรเหมือนแสงไฟส่องทางสร้างชีวี

 

 

วันที่ 18/12/2555