กาพย์ยานี 11 เรื่อง  รัฐบุรุษแห่งประชาธิปไตย

 

            ปรีดีราษฎร์ธิปัตย์             ร่างสมบัติแห่งแผ่นดิน

ชนน้อมประทักษิณ                      ฝากเยินยินถิ่นแหลมทอง

            สร้างสรรค์หลักประชา     เพื่อนำพาไททั้งผ่อง

สิทธิดังกึกก้อง                              เสรีชนคนทำจริง

            รัฐธรรมนูญ                      คือบุญคุณที่ใหญ่ยิ่ง

เหมือนดั่ง นรสิงห์                        กล้าช่วงชิงปราบอธรรม

           ก้าวสู่สังคมใหม่                แรงไสวแห่งผลกรรม

ชาวโลกล้วนจดจำ                        วิญญูชนทนตรากตรำ                    

 

 

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  รัฐบุรุษแห่งประชาธิปไตย

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง นี้เป็นการสะท้อนมุมมองความคิดเห็นที่มีต่อรัฐบุรุษอาวุโสของไทยที่มีความเป็นมาอันน่าสนใจ นำมาเรียงร้อยเป็นกาพย์ยานี  มีความหมายดังนี้

            ปรีดีราษฎร์ธิปัตย์                  ร่างสมบัติแห่งแผ่นดิน

ชนน้อมประทักษิณ                      ฝากเยินยินถิ่นแหลมทอง

บท 1  กล่าวเริ่มต้นเรื่องด้วยท่านปรีดี  พนมยงค์  ผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือน  ผู้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และเป็นผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย 

คำว่า  ราษฎร์ธิปัตย์  เป็นทำศัพท์เฉพาะที่ผู้แต่งบัญญัติ  ความหมาย ว่า  ประชาชนผู้รักในการปกครองแบบประชาธิปไตย

ร่างสมบัติแห่งแผ่นดิน    หมายถึง  จัดทำรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐ

ชนน้อมประทักษิณ         หมายถึง   คนทั่วไปที่ศรัทธาในประชาธิปไตยต่างทำความเคารพ            

ฝากเยินยินถิ่นแหลมทอง  หมายถึง  ขอฝากคำว่าถึงดินแดนแห่งนี้ว่ายังมีคนเคารพและศรัทธาในการกระทำของท่าอยู่เสมอ และฝากคำถึงคนทั้งหลายด้วย   ใจความที่อยากสื่อสารบรรยายประมาณนี้

 

            สร้างสรรค์หลักประชา     เพื่อนำพาไททั้งผ่อง

สิทธิดังกึกก้อง                              เสรีชนคนทำจริง

บท 2 

สร้างสรรค์หลักประชา     เพื่อนำพาไททั้งผ่อง  

หมายถึง  ผู้นำพาหลักประชาธิปไตยมาให้คนที่รักความเป็นอิสระทั้งมวล 

สิทธิดังกึกก้อง                              เสรีชนคนทำจริง

หมายถึง  กล่าวว่า  เมื่อมีการปกครองด้วยหลักประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน  เสียงดังเท่ากัน  คือ  หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง  ไม่ว่าจนหรือรวย  เรามีสิทธิเท่ากัน    ด้วยเหตุที่ท่านเป็นผู้นำผู้นำขบวนการเสรีไทยต่อต้านกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นที่เป็นที่มุ่งมั่นเพื่ออุดมการณ์อย่างแท้จริง

 

            รัฐธรรมนูญ                      คือบุญคุณที่ใหญ่ยิ่ง

เหมือนดั่ง นรสิงห์                        กล้าช่วงชิงปราบอธรรม

บท 3

            ย้อนกลับมาย้ำเรื่อง รัฐธรรมนูญ   เพราะท่านเป็นผู้ผลักดันให้เกิด  รัฐธรรมนูญ  ซึ่งต่อมาทำให้เปิดการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องเสมอมา  ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ที่ท่านได้ก่อร่างสร้างให้คนรักประชาธิปไตยและหวงแหนยิ่งชีพ

เปรียบดั่ง นรสิงห์  นั่นเป็นเพราะนรสิงห์เป็นผู้สังหารหิรัณยกศิปุ  ผู้เป็นฝ่ายอธรรม 

อีกทั้งนรสิงห์  ยังเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งสิงห์  ที่เหนือกว่าสิงห์โดยทั่วไป

 

           ก้าวสู่สังคมใหม่                แรงไสวแห่งผลกรรม

ชาวโลกล้วนจดจำ                        วิญญูชนทนตรากตรำ                    

บท 4  บทจบ

กล่าวถึงหลังจากการเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครอง ทำให้ผู้คนอยู่ในแบบสังคมใหม่ที่เกิดจากผลของการกระทำของท่านและบุคคลสำคัญทั้งหลายที่มีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลง

จึงเป็นเหตุให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ. 2542 ที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 30 ขององค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้มีมติประกาศให้ ปรีดี พนมยงค์ เป็น "บุคคลสำคัญของโลก

ซึ่งท่านนับเป็นวิญญูชนทนตรากตรำ ที่ควรค่าแก่การจำจดในฐานะผู้ผลักดันให้ก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  ถึงแม่จะมีหลายมุมต่อท่านทั้งดีและร้าย

แต่ที่สุดแล้วความดีของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับคนรักในความยุติธรรม

 

ขอขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

แต่งเมื่อวันที่ 6  มิถุนายน 2557

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

23/06/2557