ของบะกิ๋นฮู้เน่า ของบ่เล่าฮู้ลืม

 

ของบะกิ๋นฮู้เน่า แปลความว่า  อาหารไม่รับประทานก็มักจะบูดเสีย

ของบ่เล่าฮู้ลืม แปลความว่า  เรื่องราวใด ๆ  หากไม่มีผู้เล่า  สืบทอดย่อมหายไปกับกาลเวลา

 

แปลความตามคำว่า สิ่งใด ๆ  ก็แล้วแต่หากขาดใช้งาน  ขาดการสืบสานสิ่งเหล่านั้นย่อมสูญสลายไปกับการเวลา  หากมีผู้สืบสานต่อ  สิ่งเหล่านั้นก็สามารถอยู่ได้ต่อไป

 

เป็นคติสอนใจให้ลูกหลานคนไทยรู้จักรวมกันสืบสานสิ่งดีๆ  ที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้คงอยู่ต่อไป