สุภาษิตล้านนา

 

ปล๋าตั๋วหลวงต๋ายน้ำตื้น

ภาษากลาง ปลาตัวใหญ่ตายในน้ำตื้น

 

แปลว่า มีความรู้มาก เอาตัวไม่รอด