สุภาษิตล้านนา

 

จะไปกิ๋นก่อนตาน จะไปมานก่อนแต่ง

ภาษากลาง ไม่ควรกินอาหารที่จะทำบุญก่อนนำไปทำบุญ ไม่ควรท้องก่อนแต่ง

 

แปลว่า จะทำให้อะไรให้ถูกกาลเทศ