สุภาษิตล้านนา

 

น้ำมันบ่เต็มต้น มันตึงดัง

ภาษากลาง น้ำไม่เต็มภาชนะ เวลาเทน้ำมีเสียงดัง

 

แปลว่า ชอบโอ้อวดตน