สุภาษิตล้านนา

 

หางหมาลอดฮั้ว ถุดถู้ถุดถุน คนเนรคุณ ฮ้ายหลังดีหน้า

ภาษากลาง หาสุนัขรอดรั้ว ดิ้นไปดิ้นมา คนเนรคุณ ต่อหน้าทำดีหลับหลังทำชั่ว

 

แปลว่า หน้าไหว้หลังหลอก