ประโยชน์ของใบตอง

ใบตอง  มีประโยชน์  สารพัดประโยชน์

ลองมาดูกันว่าประโยชน์ของใบตองมีอะไรบ้าง

 

1. ใช้ในการห่อสิ่งของ  อาหาร  ขนม  ซึ่งแต่เดิมคนไทยในอดีตใช้ใบตองในการห่ออาหาร ห่อขนม  ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์แบบธรรมชาติ

2. ใช้ในพิธีกรรม  ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของไทย  เช่น  การทำกรวยดอกไม้  พานดอกไม้  บายศรี  เครื่องประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ

3. ใช้ในการประดิษฐ์  เช่น  การทำกระทง  การทำบายศรีสำหรับประกวด

4. ใช้ในการทำอาหาร  เป็นภาชนะสำหรับห่อหุ้มอาหาร  เช่น การทำงบ  การทำห่อหมก

 

5.  อื่น ๆ

 

 


 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

08/01/2556