ใบตอง

ใบตอง เป็น ผลผลิตที่เกิดจากต้นกล้วย คือ  ใบของต้นกล้วย

ซึ่งเป็นใบของต้นกล้วยที่นำมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยทุกชนิด  ใบตองที่สามารถนำมาใช้ในการประดิษฐ์ในการใช้ห่อสิ่งของ  หรืออาหาร  ส่วนใหญ่จะใช้ใบตองจากกล้วยตานี  หรือภาคเหนือเรียกกล้วยป่า  ซึ่งใบจะสวย  มีความยาว  เวลานำมาห่อสิ่งของหรือนำมาประดิษฐ์จะไม่แตกง่าย

 

ซึ่งถ้าเป็นใบตองจากกล้วยไข่  กล้วยหอมทอง  ไม่นิยมนำมาใช้ประโยชน์เนื่องจากมีความแข็ง เวลาห่อ หรือประดิษฐ์จะแตกง่าย

 

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

08/01/2556