ข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยคอก

 

 

ปุ๋ยคอก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์   การใช้ปุ๋ยคอกในการบำรุงต้นไม้  หรือพืชผัก

ควรนำไปพึ่งแดดให้แห้งก่อน  เนื่องจากปุ๋ยคอกสดหากนำไปใส่ต้นไม้มากเกินไปจะทำให้ต้นไม้ตายได้  ปรับสภาพด้วยการพึ่งให้แห้งก่อนนำไปใช้งาน และไม่ควรใส่มากเกินไป  หรืออาจนำไปทำปุ๋ยหมักจะทำให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพช่วยบำรุงต้นไม่ได้ดียิ่งขึ้นกว่าการใช้สด ๆ  เนื่องจากปุ๋ยได้ผ่านการปรับสภาพด้วยการหมักให้มีจุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับการบำรุงต้นไม้ หรือต้นพืช

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

31/01/2556