ประโยชน์ของปุ๋ยคอก

 

 

ปุ๋ยคอก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์  หาได้ไม่ยาก  มีต้นทุนที่มีราคาถูกกว่าปุ๋ยประเภท  ซึ่งประโยชน์ของปุ๋ยคอก  มี ดังนี้

1. ใช้ในการเพิ่มธาตุอาหารในดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

2.  ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ หรือพืชผัก

3.  เป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมัก

4. เป็นของดินปลูกต้นไม้

5.  อื่น ๆ

 

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

31/01/2556