ปุ๋ยคอก  หมายถึง

 

ปุ๋ยคอก คือ  ปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์  เช่น  ขี่วัว  ขี่ควาย  ขี่หมู  ขี่ไก่   ขี่เป็ด  หรือขี่สัตว์  ชนิดต่าง  โดยนำมาเป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุจากมูลสัตว์

 

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

31/01/2556