ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด

 

ปุ๋ยพืชสด คือ  ปุ๋ยที่ได้จากพืช หรือหญ้า  โดยมากเป็นพืชสดจะใช้พืชตระกูลถั่ว หรือวัชพืชต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้

1. ปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์

2. ย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์

3. เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในดิน

4. ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้

5. อื่น ๆ

 

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

31/01/2556