ปุ๋ยพืชสด  หมายถึง

 

ปุ๋ยพืชสด คือ  ปุ๋ยที่ได้จากพืช หรือหญ้า  โดยมากเป็นพืชสดจะใช้พืชตระกูลถั่ว สำหรับปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ และย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์

 

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

31/01/2556