ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก

 

ปุ๋ยหมัก คือ  ปุ๋ยที่ได้จากพืช หรือหญ้า ใบไม้  มูลสัตว์  เศษวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการหมัก จากจุรินทรีย์ทำการย่อยสลายวัตถุดิบที่หมัก  ซึ่งมีประโยชน์  ดังนี้

1. ปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์

2. ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก

3. เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในดิน

4. ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้

5. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

6. ลดรายจ่ายในการผลิต

7. อื่น ๆ

 

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

31/01/2556