ปุ๋ยหมัก  หมายถึง

 

ปุ๋ยหมัก คือ  ปุ๋ยที่ได้จากพืช หรือหญ้า  โดยมากเป็นพืชสดจะใช้พืชตระกูลถั่ว ฟางข้าว  ใบไม้  มูลสัตว์  เศษวัตถุดิบเหลือใช้จากครัวเรือน เช่น  ข้าว  เศษอาหาร  วัตถุดิบจากการผลิต เช่น  กากถั่ว  กากน้ำตาล  เปลือกมะพร้าว  หรืออื่น ๆ ที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติ  โดยผ่านกระบวนการหมัก จากจุรินทรีย์ทำการย่อยสลายวัตถุดิบที่หมัก  จนได้สารอินทรีย์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

 

 

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

31/01/2556