งูสามเหลี่ยม

งูสามเหลี่ยมหรืองูกั๋นบั้ง  เป็นงูอีกพิษอีกชนิดที่เด็ก ๆ ควรระมัดระวังไม่ควรไปทำร้ายหรือเล่น

เพราะเป็นงูพิษที่มีความอันตราย

ลักษณะของลำตัว เป็นปล้องสีดำสลับกับเหลืองตลอดทั้งตัว

ซึ่งงูชนิดนี้พบได้ทั่วไปในอินเดีย  แถบเอเชียตะวันออก  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยเฉพาะประเทศไทยพบได้โดยทั่วไป

ดังนั้นเมื่อเจองูชนิดนี้ควรอยู่ห่าง ๆ หรือแจ้งให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการจับงูมาจับไปปล่อยในเขตพื้นที่ป่าจะเป็นการดีที่สุด

 

ผู้จัดทำ

ทีมงาน newnaew

วันที่

 

21  กันยายน 2556