เครื่องรางของขลัง :  ไข่รอด  ไข่หลอด  ไข่ตุด

                             

เครื่องประเภทนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   เช่น  ไข่หลอดของเป็ด  ไก่  ห่าน  สัตว์ปีกต่าง ๆ  ซึ่งคติความเชื่อแต่ดังเดิมเชื่อว่าการมีไข่หลอดไว้กับบ้านจะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคล  นิยมนำไปบูชาไว้บนหิ้งเช่นกัน  มีฤทธิ์ในด้านแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่าง ๆ ให้กับเจ้าของ  นับเป็นสิ่งมงคลที่ไม่ต้องปลุกเสก แต่มีฤทธิ์เองตามธรรมชาติ  คติความเชื่อนี้เป็นของคนล้านนาซึ่งเชื่อถือสืบต่อกันมา  และไม่บ่อยนักที่จะมีไข่หลอดตามธรรมชาติให้เห็น

 

มองในอีกแง่  ไข่หลอดเกิดจากความผิดปกติของแม่ไก่ เช่น แม่ไก่หนุ่มเกินไป  แม่ไก่แก่เกินไป  ไข่ที่ออกมาจึงมีลักษณะเล็กกว่าปกติ  แต่อย่างไรก็ดีความเชื่อนี้ถือว่ามีคุณมากกว่ามีโทษ  เลือกเชื่อก็ไม่เสียหลาย

 

คติความเชื่อเรื่องนี้ในแถบภาคอีกสานของไทย  ประเทศลาว  ก็มีความเชื่อคล้ายคลึงกันในเรื่องของไข่หลอด  ไข่ตุด  มีไว้ติดตัวเป็นสิริมงคล

 

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

15/09/2557