ยันต์เก้ากุ่ม เป็นยันต์ที่ไม่ค่อยพบเห็นมากนัก

 

เครื่องรางของขลังชาวล้านนา

ซึ่งยันต์เก้ากุ่มเป็นยันต์สำหรับกันผีหรืออันตรายต่าง ๆ และยังมีสรรพคุณช่วยสร้างเสริมเมตตานิยมให้กับผู้เป็นเจ้าของ

โดยลักษณะของยันต์เก้ากุ่ม จะมีลักษณะเป็นยันต์ที่ถักเป็นกลุ่มก้อน คล้าย ๆ กับตะกรุดของภาคกลางแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด

 

 

ในคติความเชื่อของชาวล้านนานิยมสร้างยันต์เป็นเครื่องรางของขลัง ซึ่งเห็นได้จากเสื้อยันต์ แผ่นยันต์ต่างๆ จะพบมากในภาคเหนือ มีทั้งยันต์กันผีสาง ยันต์มหานิยม ยันต์มหาเสน่ห์ ยันต์ค้าขาย ฯลฯ